آخرين بروزرساني : 11/01/1399 ساعت : 16:00
  اختيارخ شتران-7000-1399/02/10  712    589اختيارخ شتران-9500-1399/02/10  74    24اختيارخ وتجارت-500-1399/03/21  375    82اختيارخ وتجارت-800-1399/03/21  136    17اختيارخ وتجارت-600-1399/03/21  284    30اختيارخ وبملت-10000-1399/02/31  943    95اختيارخ وتجارت-700-1399/03/21  206    20سرمايه گذاري معادن و فلزات(تقدم)  5,422    515لعابيران  45,034    4,272بیمه دانا(تقدم)  4,693    429  
  اختيارخ شتران-8000-1399/02/10  141    (310)اختيارخ كگل-8500-1399/02/24  1,075    (1,599)اختيارخ خپارس-3400-1399/02/14  135    (38)اختيارخ وتجارت-1000-1399/03/21  78    (17)اختيارخ شپنا-7500-1399/03/25  389    (72)اختيارخ فارس-8289-1399/02/03  399    (40)زعفران 9908پوشالمعمول زرين(پ)  77,452    (6,473)اختيارخ خپارس-3200-1399/02/14  179    (11)زعفران9908پوشالمعمول بيرجند(پ)  81,672    (4,880)تسهيلات مسكن ب. ملي-خرداد98  190,000    (10,000)  
 • بولتن روزانه
 • تحليل تكنيكال
 • تحليل بنيادي
 • گزارش هاي كدال
 • اثر صنايع و شركت هاي بر شاخص
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
 • اخبار اقتصادي
 • اخبار مهم
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
ارزش: 547,661.79       تغييرات:  136,819.69
You need to upgrade your Flash Player
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com